Bogdan Fleacă – Ș. l. dr. ing.

BIOGRAFIE

Conform Comisiei Europene ”Spiritul antreprenorial este capacitatea unui individ de a transforma ideile în acţiune. Aceasta include creativitate, inovare, capacitatea de a-ți asuma riscuri, capacitatea de a planifica şi gestiona proiecte pentru a atinge obiectivele”.

Plecând de la această definire, se observa legătura strânsă, cu crearea si lansarea unui „Start Up”, ceea ce reprezintă concretizarea unei /unor idei și crearea de valoare adăugată pentru client. În cultura studenților noștri provocarea majoră este reprezentată de trecerea de la idee la crearea de valoare adăugată. Acest pas are o nevoie substanțială de îndrumare/ mentorat, deoarece în lipsa ei renunțarea la idee se poate petrece rapid.  Referitor la un alt element și anume ”inovarea” se pune problema de a reuși să se identifice exact limitele ideii și de măsurare a efortului necesar pentru realizarea acesteia.  În acest sens mentorul intervine decisiv și încadrează clar nivelul de anvergură al inovării. În multe cazuri se amplifică incremental nivelul de noutate/ inovare a ideii din dorința studentului de a face mai mult, generând riscuri semnificative legate de îndeplinirea obiectivelor stabilite. Un alt element vital în sprijinirea de către mentor a dezvoltării unui „Start Up” constă în supervizarea ”planificării și gestionarii” activităților necesare pentru punerea în practică a ideii. Planificarea (identificată în planul de afaceri) este considerată esențială deoarece concretizează componentele afacerii pe baza cărora se vor gestiona ulterior activitățile „Start Up”-ului și va asigura premisele pentru succes.

Acestea sunt doar câteva elemente evidente ce justifică necesitatea  și utilitatea sprijinirii puternice a unui Start Up de către mentor la care evident  se pot adăuga direcționări permanente pentru a fi cât mai aproape de îndeplinirea obiectivelor.

Privind activitatea de mentor,  consider ca fiind o continuare firească a celei de cadru didactic, prin trecerea de la aspectele teoretice la activitățile practice derulate în mediul de afaceri. În acest mod studenții pot demara un „Start Up” utilizând  cunoștințele dobândite în sala de curs, pe care la pot înțelege și prognoza conform fenomenelor din realitatea mediului socio-economic. Astfel, reușita unei acțiuni de mentorat, concretizată printr-o afacere ce funcționează, se suprapune în mod natural  peste activitatea de cadru didactic, constituindu-se într-o garanție a calității și consistenței educației antreprenoriale.