Workshop – Design Thinking @UPBizz

Workshop – Design Thinking @UPBizz

Ce este Design Thinking?

Design Thinking este o metodologie prin care poate fi abordat procesul de inovare și dezvoltare al produselor, serviciilor și proceselor. Numele de ”Design Thinking” pleacă de la principiul central al metodologiei: de a aborda procesul de inovare ca un ”designer”, ca un proiectant. Filosofia Design Thinking pleacă de la prezumția că, dacă privim în jurul nostru, singurul lucru ce nu este proiectat de om este natura (tot restul este proiectat de noi, oamenii); de aceea, pentru a inova sau dezvolta noi produse sau servicii trebuie să gândim ca un designer, ca o persoană care proiectează ceva.

Care sunt etapele Design Thinking?

În accepțiunea Hasso Plattner Institute, accepțiune utilizată și de ICG Integrated Consulting Group, această metodologie are 6 etape:

Understand: Echipa de inovare definește tema de procesului de inovare și o poziționează în mediul economic. Tema unui proces de Design Thinking poate fi extrem de diversă, de la teme de impact global până la îmbunătățiri incrementale ale unui produs, serviciu sau proces.

Empathise: Prin metode și tehnici diverse, echipa de inovare derulează un proces de empatizare cu utilizatorul final, încercând să captureze nevoile, dorințele și emoțiile acestuia, și ce determină comportamentul de cumpărare sau acțiune al acestuia.

Define: Plecând de la informația obținută în etapa anterioară, de empatizare, tema procesului de inovare este redefinită sau descompusă.

Ideate: Echipa de inovare generează un număr mare de idei pentru a răspunde necesităților listate în etapa anterioară. Folosind diferite metode sau algoritmi, echipa selectează ideile sau tendințele ce vor fi dezvoltate în continuare.

Prototype: Ideile selectate sunt tangibilizate rapid în prototipuri.

Test: Prototipurile sunt testate cu utilizatori finali și bazat pe feedback-ul acestora se iterează fie noi prototipuri, fie noi idei, fie chiar noi procese de empatizare cu utilizatorul final.

Design Thinking-ul poate astfel folosit și pentru reproiectarea unei afaceri sau a unei organizații, pentru reinventarea acesteia, în contextul unei noi piețe sau a unei noi situații economice sau pentru creșterea capacității organizației de a fi ”responsive” la necesitățile în schimbare continuă din piețe. De asemenea, anumite etape și instrumente din cadrul Design Thinking pot fi utilizate în procese de inovare sau reproiectare organizațională: de exemplu etapa Empathise poate fi utilizată pentru a pune bazele unui proces de transformare și managementul schimbării într-o organizație. În final, mindset-ul organizațional spre care tindem prin utilizarea recurentă a Design Thinking poate fi rezumat pe scurt prin expresia:

Focused on Customer: Talk Less, Do More.

Joi 22.04.2021 | 16:00 | Platofmra Teams | cu Alexandra Gruicin Management Consultant @Integrated Consulting Group

La finalul workshopului, Alexandra își propune să introducă audiența în domeniul design-ului experienței clienților, principala sursă de avantaj competitiv în era digitalizării. Utilizând metodologii de design thinking, workshop-ul va acoperi atât aspecte teoretice dar și exerciții practice ce vor implica participanții în lucrul cu instrumente specifice acestui domeniu.

Despre Alexandra – Alexandra este licențiată în Psihologie, și a studiat Psihologie Organizațională și Resurse Umane în cadrul unui program de masterat la Universitatea de Vest din Timișoara. Între 2011 si 2016 a făcut parte din Departamentul de Resurse Umane în cadrul Continental Automotive România, având diverse roluri în Recrutare, Selecție, Managementul Competențelor și Evaluarea Performanței angajaților unde a coordonat echipe și proiecte naționale. Între 2016 și 2019 a preluat un rol de consultant intern pentru îmbunătățirea continuă a proceselor administrative ale fabricii de componente electronice, coordonând proiecte cu departamentele fabricii, cât și cele administrative (Resurse Umane, Financiar, Asigurarea Calității, Inginerie Industrială). Începând cu 2019 își desfășoară activitatea ca formator și consultant în proiecte naționale și internaționale pe teme de creativitate, inovare și optimizare a proceselor cu companii din România și internaționale.

Ocupă un loc – https://forms.gle/PAYrt2C8zA4j4Qh77