Centrul de Antreprenoriat UPBizz

Centrul de Anteprenoriat Studenţesc are drept scop principal sprijinirea, dezvoltarea și încurajarea spiritului antreprenorial
în rândul studenților și absolvenților, în vederea promovării Universității POLITEHNICA din București ca susținător al dezvoltării
mediului de afaceri și al studenților, sprijinind diversificarea pachetului educațional universitar prin includerea unei
serii de activități complementare programei universitare.

Educaţie antreprenorială

Educaţia antreprenorială ajută la pregătirea şi dezvoltarea unor lideri în devenire capabili să îşi construiască propria afacere sustenabilă.

Mentorat & Dezvoltare

Mentoratul reprezintă o metodă de dezvoltare viitorilor antreprenori sau a unui set de aptitudini pentru cei ce au deja propria afacere şi are scopul de a îmbunătăţi performanţa unei persoane într-un anumit domeniu de activitate.

Surse de finanţare

Această etapă este conturată de procesul de identificare a potenţialelor surse de finanţare pentru afacerile dezvoltate în cadrul universităţii.

Parteneri

MENTORI

Conf. univ. dr. ing. Răzvan Crăciunescu

Lect. dr. ec. Răzvan Dobrescu

Prof. dr. ing. Alexandru Marin

Conf. univ. dr. ing. Cătălin Alexe

Prof. univ. dr. habil. ing. ec. Augustin Semenescu

ULTIMELE ARTICOLE