Augustin Semenescu – Prof. dr. ing.

BIOGRAFIE

Augustin Semenescu activează ca îndrumător pentru studenți de peste 30 de ani. Este profesor habilitat (conducător de doctorat) în INGINERIE ȘI MANAGEMENT, autor a peste 50 de brevete de invenție și peste 30 brevete de inovație, din domenii inginerești dar și medicale, dar și a peste 50 de cărți și articole legate de management și marketing. Alături de prof. Anton Hadar și prof Alexandru Marin au coordonat Centrul de transfer tehnologic CTT-POLITEH situat în cadrul IMST, fiind titularul cursului Managementul antreprenorial al proiectelor de cercetare, dezvoltare, inovare.

MOTIVAȚIE

Etica protestantă, care a apărut în Europa occidentală în sec. XVI-XVII, a constituit fundamentul pentru apariţia spiritului antreprenorial – capitalist şi aceasta, îndeosebi, pentru felul în care promovează munca bine organizată, inventivă, conștiincioasă, chibzuită.

În secolul al XVI-lea, în partea de vest a Europei s-au petrecut simultan două fenomene care, aparent, nu aveau nicio legătură între ele: înteţirea activităţilor economice pe de o parte şi, pe de altă parte, înteţirea fenomenului religios. Este unanim recunoscut faptul că aceste fenomene sunt incompatibile, fiind într-o relaţie, chiar, de invers proporţionalitate: creşterea unuia se face în detrimentul celuilalt. Iată că protestantismul nu s-a aliniat acestei concepţii creștine, făcând o excepție. El susţine că societatea de tip capitalist s-a dezvoltat în această parte a Europei deoarece protestanţii au adoptat ideea pământeană a muncii sârguincioase drept parte a misiunii lor divine, iar comportamentul economic are un  conţinut etic intrinsec (de tip antreprenorial). „Spiritul raţional al capitalismului” promovat de protestantism are la bază munca raţională, care are ca scop obţinerea profitului, dar şi consumul raţional. Trebuie menţionat că etica protestantă a fost doar unul din multiplele fenomene care au dus la creşterea raţionalismului, în Europa occidentală, în diversele aspecte ale vieţii sociale. Această raţionalitate vizează în primul rând dezvoltarea capitalismului prin reinvestirea profitului obţinut – adică prin antreprenoriat.

În epoca modernă, conceptul de mentorat este utilizat frecvent, atât în domeniul educaţional cât şi în celelalte domenii ale vieţii. Mentorul este o persoană înţeleaptă, cu multă experienţă şi expertiză care ajută un novice să devină un profesionist de succes. Prin mentorat se realizează dezvoltarea profesională şi personală a debutanţilor într-un domeniu de activitate şi se optimizează performanţa.

De-a lungul timpului, mentorul a fost acea persoană care ajută debutanţii în dezvoltarea carierei şi consiliere. Mentoratul implică sfaturi, sugestii și predare şi se poate realiza formal sau informal. În mediul academic, mentor este adesea folosit ca un sinonim pentru consilier sau tutore.

Mie îmi vine greu sa demonstrez ca mentoratul poate conduce la dezvoltarea spiritului antreprenorial al novicelui, fără a admite o consiliere si îndrumare ale acestuia înspre o etica de tip protestant, care presupune munca bine organizată, inventivă, conștiincioasă, chibzuită – ca parte a misiunii divine a fiecărui creștin.

Ca sa devii antreprenor, trebuie sa raspunzi la intrebarile puse de Guru Larry C. Farrell in cartea Getting Entrepreneurial! Creating and Growing Your Own Business in the 21st Century:

·         Ce mă pasionează? Ce îmi place într-adevăr să fac?

·         Ce produse și servicii aș putea furniza? La ce mă pricep cu adevărat?

·         Ce clienți/piață aș putea urmări? Care este nevoia pieței pentru produsele și serviciile pe care aș vrea să le fac sau la care mă pricep?

·         Ce poziție concurențială aș avea? Pentru fiecare posibilitate, care ar fi poziția mea concurențială în raport cu furnizorii de produse și servicii similare pe piață?

·         Ce abilități și resurse financiare trebuie să am? Pot într-adevăr vinde un produs? Pot într-adevăr furniza un serviciu? Și pot plăti pentru el?

Acestea sunt niște întrebări dure, menite să te mențină cu picioarele pe pământ.

Dacă nu poți fă o favoare imensă ție și familiei tale și nu îți da încă demisia daca ai un job, iar daca esti student continuă!