Petronela Cristina Simion – Prodecan al Facultăţii de Antreprenoriat, Ingineria şi Managementul Afacerilor

Petronela Cristina Simion – Prodecan al Facultăţii de Antreprenoriat, Ingineria şi Managementul Afacerilor

„Șansa favorizează omul pregătit.” Louis Pasteur

Educație:

2002 – Absolventă a studiilor de licență, Specializarea Inginerie economică în energetică şi electrotehnică, Profilul Inginerie Economică, Facultatea de Energetică, Universitatea POLITEHNICA Bucureşti

2005 – Absolventă a Studiilor Academice Postuniversitare de Management, Specializarea Managementul Întreprinderilor mici și mijlocii, Departamentul de Management, Universitatea POLITEHNICA București

2007 – Expert în domeniul calificărilor și asigurării calității în învățământul superior, Versailles – Université Saint – Quentin – en – Yvelines, Franța

2012 – Absolventă a studiilor de doctorat cu teza Managementul vulnerabilităților infrastructurilor nucleare critice expuse amenințărilor multiple, Domeniul Inginerie Industrială, Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor, Universitatea POLITEHNICA Bucureşti

Ocupații:

  • Conferențiar în cadrul Universității POLITEHNICA din București, Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria şi Managementul Afacerilor (FAIMA), Departamentul de Antreprenoriat și Management
  • Coordonator al programului de licență Inginerie economică în domeniul electric, electronic și energetic (IEDEEE), Universitatea POLITEHNICA din București, Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria şi Managementul Afacerilor (FAIMA)
  • Titular al cursurilor de Management, Marketing, Antreprenoriat, Cercetări de marketing, Afaceri cu produse inovative, Comunicare, Managementul Marketingului
  • Prodecan al Facultăţii de Antreprenoriat, Ingineria şi Managementul Afacerilor (FAIMA);
  • Director proiect, competitia GEX – 2017, Impactul utilizării marketingului digital asupra performanţelor IMM-urilor
  • Expert livrare formare/perfecționare în proiectul “Îmbunătățirea calității sistemului național de învățământ superior în conformitate cu schimbările societății bazate pe cunoaștere și cu dinamica pieței muncii”
  • Responsabil legătura cu mediul socio-economic în proiectul “Promovarea învățământului superior tehnic prin colaborarea cu mediile preuniversitare și socioeconomic”
  • Consultant inițiere și post asistență afaceri în proiectul „Instruire și Dezvoltare Economică prin Afaceri Lucrative”
  • Membru formator în cadrul unor proiecte pentru dobândirea de către studenți (licență, master, doctorat) sau cercetători post-doctorat a unor competențe antreprenoriale