Prof.univ.dr.ing. Daniela Cristina MOMETE – Facultatea de Antreprenoriat Ingineria și Managementul Afacerii

Prof.univ.dr.ing. Daniela Cristina MOMETE – Facultatea de Antreprenoriat Ingineria și Managementul Afacerii

Daniela Cristina Momete este profesor universitar la Universitatea POLITEHNICA din București, Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor (FAIMA), coordonator de doctorat în domeniul inginerie și management și prodecan al FAIMA.

Titlul de inginer, master of science și doctor în domeniul inginerie chimică le-a obținut la Universitatea POLITEHNICA din București. Un al doilea titlu de doctor l-a obținut în domeniul relațiilor economice internaționale la Academia de Studii Economice București.

Daniela a câștigat de-a lungul timpului mai multe granturi/proiecte de cercetare/documentare în Marea Britanie, Franța și Italia și a finalizat cu succes un program postdoctoral de cercetare în domeniul dezvoltării durabile la Academia Română, Institutul Național de Cercetări Economice. A condus proiecte de cercetare în domeniul calității în educația terțiară, economiei resurselor energetice precum și în managementul relațiilor cu clienții.

Domeniile sale de expertiză și interes se axează pe dezvoltare durabilă, managementul resurselor naturale, educație antreprenorială, bunăstare și economie europeană. A publicat numeroase cărți de specialitate, manuale, articole în jurnale internaționale și comunicări la conferințe internaționale în domeniile sale de expertiză. A condus lucrările unor conferințe internaționale prestigioase și a fost recenzor pentru numeroase articole propuse spre publicare unor jurnale și conferințe internaționale de mare valoare științifică. Daniela este editor la mai multe publicații internaționale, printre care și prestigioasa revistă IEEE Access și membru în colectivul de redacție al Cambridge Scholars Publishing.

Este expert în formarea și perfecționarea studenților în vederea dezvoltării abilităților antreprenoriale și evaluarea planurilor de afaceri precum și expert în orientare și consiliere în carieră și stagii de practică.

Este membru cu drepturi depline al mai multor organizații profesionale printre care IEEE, Romanian Chemical Society, Romanian Association for Managers and Economic Engineers, World Energy Council-CNR, International Society for Development and Sustainability și World Economics Association.