Ş.l. dr. ec. Natalia MANEA – Facultatea de Antreprenoriat Ingineria și Managementul Afacerilor

Ş.l. dr. ec. Natalia MANEA – Facultatea de Antreprenoriat Ingineria și Managementul Afacerilor

– Absolventă a Academiei de Studii Economice, Facultatea de Marketing, Specializarea Politici de marketing.

– Doctor în Ştiinte Economice, domeniul Marketing – Titlul tezei: Cercetarea perceptiei studentilor – premisă esențială a creşterii calității serviciilor de învățământ superior

– Coordonator al programului de master Marketing Industrial din cadrul Departamentului de Inginerie Economică, Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria şi Managementul Afacerilor, Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

– Titular al cursurilor : Marketing (nivel licență), Marketingul produselor şi serviciilor industriale ;  Cercetări de marketing ; Marketing strategic (nivel master).