Author: UPBIZZ

Modelul Canvas a fost propus de către elvețianul Alexander Osterwalder care transpune un plan de afaceri pe o singură pagină, pânză (canvas) sub formă unui grafic care prezintă clienți, modalitățile de relaționare cu potențialii clienți, infrastructură firmei și modalitățile de finanțare. Modelul Canvas este asemenea...

Daniela Cristina Momete este profesor universitar la Universitatea POLITEHNICA din București, Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor (FAIMA), coordonator de doctorat în domeniul inginerie și management și prodecan al FAIMA. Titlul de inginer, master of science și doctor în domeniul inginerie chimică le-a obținut la...

„Șansa favorizează omul pregătit.” Louis Pasteur Educație: 2002 – Absolventă a studiilor de licență, Specializarea Inginerie economică în energetică şi electrotehnică, Profilul Inginerie Economică, Facultatea de Energetică, Universitatea POLITEHNICA Bucureşti 2005 – Absolventă a Studiilor Academice Postuniversitare de Management, Specializarea Managementul Întreprinderilor mici și mijlocii, Departamentul de Management,...

- Absolventă a Academiei de Studii Economice, Facultatea de Marketing, Specializarea Politici de marketing. - Doctor în Ştiinte Economice, domeniul Marketing - Titlul tezei: Cercetarea perceptiei studentilor - premisă esențială a creşterii calității serviciilor de învățământ superior - Coordonator al programului de master Marketing Industrial din cadrul...

”Cred că educația este doar un proces de descoperire a sinelui, a dezvoltării unui simț al propriei ființe și a ceea ce gândești.”  Tara Westover - Învățare Studii: 2004 – absolventă a Facultății de Economie Generală, Academia de Studii Economice, Bucureşti 2011 – absolventă a studiilor de doctorat...

„Fiecare copil pe care-l instruim este un om pe care-l câștigăm.”, Victor Hugo  „Omul nu e niciodată atât de mare ca atunci când se lasă în genunchi să ajute un copil.”, Pitagora Studii: 1997 – absolventă a studiilor de licenţă specializarea Economie – Pedagogie, Facultatea de Economie general,...

Modulul I - ECONOMIE                             Află mai multe despre doamna Dumitrescu AICI.  Scopul şi importanţa modulului înţelegerea logicii de bază şi a mecanismelor de funcţionare a economiei de piaţă; familiarizarea cu fundamentele micro şi macroeconomice; Tematica modulului Economie: raritate şi alegere; costul de oportunitate principiile economice aplicate...