Bootcamp Antreprenoriat

Bootcamp Antreprenoriat

Modulul I – ECONOMIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Află mai multe despre doamna Dumitrescu AICI. 

 1. Scopul şi importanţa modulului
 • înţelegerea logicii de bază şi a mecanismelor de funcţionare a economiei de piaţă;
 • familiarizarea cu fundamentele micro şi macroeconomice;
 1. Tematica modulului Economie:
 • raritate şi alegere; costul de oportunitate
 • principiile economice aplicate în viaţa reală;
 • explicarea funcţionării pieţelor, a comportamentelor consumatorilor (bugete de familie, ierarhizarea nevoilor, valoarea banilor) şi vânzătorilor (resurse, cheltuieli, investitii, profit, eficienţă);
 • concurenţa;
 • funcţionarea economiei naţionale şi indicatori macroeconomici.
 1. Abilităţi dobândite:
 • dobândirea şi folosirea corectă a unui limbaj economic uzual;
 • calcularea corectă a unor indicatori economici;
 • analiza corectă a valorilor unor indicatori economici şi a evoluţiei acestora şi efectuarea corelaţiilor între diverşi indicatori.

Modulul II – Juridic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Află mai multe despre doamna Leuștean AICI.

 1. Scopul şi importanţa modulului
 • înţelegerea logicii de bază şi a mecanismelor legislative de pe teritoriul României;
 • familiarizarea cu aspectele care țin de legislația afacerilor;
 1. Tematica modulului Drept:
 • sistemul legal din România și reglementarea relațiilor comerciale
 • oportunitatea întreprinderii ca formă generatoare de venituri economice sau beneficii sociale;
 • explicarea posibilităților de abordare legală a activităților economice;
 • înființarea legală a întreprinderii;
 • funcţionarea și operarea legală a unei întreprinderi.
 1. Abilităţi dobândite:
 • dobândirea şi folosirea corectă a unui limbaj juridic uzual;
 • analiza corectă a unor decizii referitoare la obținerea veniturilor din activități lucrative;
 • posibilitatea de a înființa o societate comercială pe cont propriu.

MODULUL III – Marketing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Află mai multe despre doamna Manea AICI.

 1. Scopul şi importanţa modulului

– Familiarizarea cu  conceptele  şi termenii specifici marketingului

– Înţelegerea mecanismului de adaptare a întreprinderii la mediul socio-economic

– Explicarea şi interpretarea schimbărilor conceptuale în profilul consumatorului şi, implicit, a politicilor de marketing.

– Înţelegerea activităţii de marketing, a principalelor coordonate ale cercetării de marketing şi a unor elemente cheie privind politicile de marketing

 1. Tematica modulului Marketing
 • Introducere in marketing (definitii, apariție, evoluție, funcții)
 • Piața (Segmentare, Tintire, Poziționare).
 • Comportamentul consumatorului.
 • Cercetări de marketing
 • Strategia de piață şi mixul de marketing (produs, preț, distribuție, promovare)
 1. Abilităţi dobândite

– Cunoaşterea,  înţelegerea şi utilizarea conceptelor  de marketing

– Capacitatea de a identifica momentul optim de lansare a unui nou produs.

– Capacitatea de a identifica preţul corect acceptabil pentru consumator ţinând cont de costurile totale dar şi de psihologia consumatorului.

– Capacitatea de analiză a modalităţilor de distribuţie şi promovare cele mai eficiente atât pentru piaţa internă, cât şi pentru comercializarea produselor la nivel internaţional.

 

MODULUL IV – Management

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Află mai multe despre doamna Simion AICI.

 1. Scopul şi importanţa modulului
 • Managementul ca știință și practică este foarte sensibil la schimbările care au loc în societate. El reflectă dinamismul înregistrat de societatea contemporană și în același timp, el se adaptează tot mai mult unor particularități naționale determinate de tradiții, cultura națională, obiceiuri etc. Astfel, deși managementul ca principiu, concept, obiectiv este unic, ca mod de realizare în practică se diferențiază de la țară la țară și chiar de la organizație la organizație, în cadrul aceleiași țări.
 • Ca urmare a importanței managementului pentru societate și organizații, scopul prezentului modul este:
 • Dezvoltarea și însușirea unui mod de gândire managerial
 • Înțelegerea şi însuşirea conceptelor și terminologiei utilizate în management
 • Învăţarea şi înţelegerea naturii şi importanţei managementului strategic în competiţia pieţei
 • Dezvoltarea unei gândiri strategice în abordarea eficientă a afacerilor
 1. Tematica modulului Management:
 • Tematica modulului Management este subordonată unei concepţii unitare:
 • debutează cu măsurarea performanței la nivel de organizație;
 • continuă cu lucrări ce urmăresc identificarea corectă a elementelor unui proces decizional şi evaluarea obiectivă a alternativelor pentru luarea celei mai bune decizii;
 • apoi, gradual, se introduc elemente cu ajutorul cărora se construieşte capacitatea studenţilor de a stăpâni metode utile de analiză a portofoliului strategic.
 • Abilităţi ce vor fi dobândite:
 • capabilitatea de a analiza mediul intern şi extern organizaţiei;
 • capacitatea de a putea formula decizii privind mutările strategice ale organizaţiei;
 • aplicarea cunoştinţelor de management strategic.

MODULUL V – Financiar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Află mai multe despre domnul Dobrescu AICI.

 1. De ce?
 • Ai o idee grozavă pentru o afacere nouă?
 • Sau vrei să îți extinzi afacerea existentă?
 • Atunci cu siguranță te-ai întrebat: Va fi ea profitabilă în următorii trei ani? Cum pot să estimez costurile și veniturile viitoare? Pot să atrag finanțare externă în viitor?
 1. Ce vei învăța:
 • Principiile ce te vor ajuta să estimezi veniturile și costurile afacerii tale în următorii ani;
 • Cum să îți construiești situațiile financiare inițiale: bilanț; contul de p&p; situația fluxurilor de trezorerie;
 • Elementele introductive despre evaluarea unei investiții/afaceri : valoarea în timp a banilor, Rata Internă de Rentabilitate, Valoarea Actualizată Netă;
 • Analiza de risc financiar: analiza pragului de rentabilitate; analiza efectului de levier; analiza de sensitivitate, analiza de tip scenarii, analiza de tip Monte Carlo;
 • Modul de calcul și analiză a principalilor indicatori economico-financiari: rate de lichiditate, rate de îndatorare, rate de profitabilitate;
 • Elementele de bază ale relației cu investitorii: surse de finanțare; capitalization tables
 1. Abilități dobândite:
 • Capacitatea de a estima profitabilitatea afacerii tale pentru perioada următoare;
 • Abilitatea de a analiza și modela riscul financiar al afacerii;
 • Abilitatea de a elabora un plan financiar pentru firma ta;
 • Capacitatea de a individualiza în piață opțiuni de finanțare adecvate afacerii tale.

 

Modulul VI – Plan de afacere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Află mai multe despre doamna Momete AICI.

 1. Scopul si importanta modulului

Credeți că puteți deveni un om de afaceri de succes? Aveți toate informațiile despre realizarea și utilizarea unui plan de afaceri? Acest modul vă va oferi câteva răspunsuri. Astfel, veți putea identifica condițiile necesare pentru a deveni om de afaceri, pentru că este nevoie de mai mult decât o idee bună și un plan excelent. Scopul acestui modul este de vă stimula creativitatea, de a vă prezenta principalele bariere aflate în calea antreprenorului, metodologiile de inovare, de a vă prezenta secțiunile unui plan de afaceri precum și de a vă ajuta să creați un pitch convingător.

2. Tematica lucrarilor prezentate in cadrul modulului

-investigarea unor metodologii de inovare;

-prezentarea secțiunilor importante ale unui plan de afaceri;

– utilizarea business canvas;

– prezentarea grafică a unui pitch.

3. Abilitati dobandite

– identificarea structurii unui plan de afaceri;

– conturarea unui idei de afaceri;

– inițierea un plan de afaceri care include pașii importanți pentru implementarea ulterioară;

– construirea unui pitch convingător.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detaliile legate de ultimul workshop urmează a fi anunțate cât mai curând. Mulțumim pentru înțelegere.

Ocupă un loc – https://forms.gle/gZZtFwuJKBVkzFLu8

ATENȚIE – numărul de locuri în cadrul programului este limitat la 25 iar programul este integral și participarea este obligatorie la toate cele 7 întâlniri. Bootcamp-ul se va desfășura online, pe platforma TEAMS.